Treballs Fi de Grau per a l'Enginyeria en Informàtica, curs 2020-21
(Ordenats per data d'introducció)

Núm Títol Director Grup Data introducció Estat
817 Criptografia aplicada / Ciberseguretat Xavier Salleras Wireless Communications (WiCom) 02/08/2020  Lliure 
816 Speech Technologies 2.0 Mónica Domínguez Bajo Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/07/2020  Lliure 
811 Extracción y análisis de datos de la red social twitter sobre participación ciudadana y STEM Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
815 Desarrollar una app que permita recoger evidencias sobre la aplicación del Design Thinking en el Aula Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
814 Extensión de plataforma educativa de proyectos de aprendizaje Maker Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu), Nicolas Gutierrez () Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
812 Diseño y desarrollo de un aplicativo de geolocalización de proyectos de ciencia ciudadana Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
813 Extracción y visualización de datos de la plataforma española de ciencia ciudadana Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
810 Hacking Linux: Kernel Exploitation Xavier Salleras Wireless Communications (WiCom) 02/07/2020  Assignat 
808 Design and development of mini-games embedded in social media Davinia Hernández-Leo, Emily Theophilou, René Lobo, Pablo Abenia Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 29/06/2020  Lliure 
809 Data visualization of students feedback about learning activities Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 29/06/2020  Lliure 
807 Implementació i Testeig d'un generador de Tràfic de xarxa per tasques de monitorització Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 28/06/2020  Assignat 
806 Disseny i programació d'un plugin per exportar dissenys d'aprenentatge d'edCrumble a edX Laia Albó (laia.albo@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 23/06/2020  Assignat 
805 Disseny i programació d'un plugin per exportar dissenys d'aprenentatge d'edCrumble a Moodle Laia Albó (laia.albo@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 23/06/2020  Assignat 
801 Cas real de Big Data Carles Martín Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 15/06/2020  Lliure 
796 Avaluació automàtica d'interpretacions musicals en l'ámbit de l'educació Xavier Serra Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 09/06/2020  Lliure 
799 Sistema de gestió intel·ligent de noticies Carles Martín Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 09/06/2020  Lliure 
797 Sistema de detecció de Fakenews Carles Martin Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 09/06/2020  Lliure 
798 APP per sistema d'enviament diari de noticies (Updates) Carles Martín Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 09/06/2020  Lliure 
800 Supercomputing application project Ricard Borrell (ricard.borrell@upf.edu) i Albert Gutiérrez (albert.gutierrez@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 09/06/2020  Lliure 
795 Desarrollo de una aplicación para la intervención de usuarios de redes sociales con problemas mentales. / Development of an application for helping social media users with mental health issues. Ana Freire Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 08/06/2020  Assignat 
794 Clasificador de páginas web que promueven Trastornos de la Conducta Alimentaria / Classifying websites promoting Eating Disorders. Ana Freire Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 08/06/2020  Assignat 
318 Desenvolupament del pla de negoci d'una APPS o servei WEB.. Jordi Bosch i Garcia. Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 06/06/2020  Lliure 
388 Pla de Negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
390 Desenvolupar el pla de negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
698 Desenvolupament del pla de negoci d'una APP o servei DIGITAL JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
791 Optimització d'una xarxa de sensors mitjançant Machine Learning i Anàlisi de Dades Albert Bel, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
792 Avaluació del funcionament de TSCH en entorns d'Indústria 4.0 Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
793 Connexió de Wireless Sensor Networks (WSNs) amb Sentilo mitjançant un Border Router Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
790 Deep learning for predicting intracranial pressure Amelia Jiménez, Gemma Piella Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 01/06/2020  Lliure 
789 Animació web de programacions didàctiques a partir d'analítiques de dades Laia Albó (laia.albo@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 31/05/2020  Assignat 
778 3D reconstruction of the left atria from multiple 2D images Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/05/2020  Lliure 
783 Reinforcement learning to guide radio-frequency ablation in patients with cardiac arrhythmias Oscar Camara, Anders Jonnson Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/05/2020  Lliure 
785 Cardiomyocyte fiber reconstruction with deep learning Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/05/2020  Lliure 
776 Segmentation, processing and advanced visualization of atrial data from 4D-flow MRI Oscar Camara, Xabier Morales Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/05/2020  Lliure 
774 Augmented reality and mobile-based digitalization, processing, classification and visualization of electrocardiograms in a real-world clinical environment Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/05/2020  Lliure 
772 Parallel and sequential computation in neuronal networks Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 28/05/2020  Lliure 
771 Lens Flare Aritfact Detection using Deep Learning Techniques. Patricia Vitoria patricia.vitoria@upf.edu Grup de Recerca en Processament d`Imatge (GPI) 27/05/2020  Lliure 
526 Simulating human future Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 27/05/2020  Lliure 
527 Artificial skin with sensors for surgical robots Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 27/05/2020  Lliure 
666 3D printed robotic arm for image guided interventions Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 27/05/2020  Lliure 
699 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 27/05/2020  Lliure 
702 How human decisions integrate perceptual information in correlated sensory stream Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 12/05/2020  Lliure 
767 Sistema Qlickstream amb motor de recomanacions Toni Lunar Mauri Toni Lunar 07/05/2020  Assignat 
589 Predicting monkey's decisions using neuronal recordings Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 05/05/2020  Lliure 
765 Real-time 3D Movement analysis with Deep Learning on a Single RGB Camera Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 03/10/2019  Lliure 
766 [ITU-T initiative on students projects] Study the application of Machine Learning to future networks including 5G. Francesc Wilhelmi and Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 03/10/2019  Lliure 
764 Interactive Theme Park Attraction Narcís parés Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 18/09/2019  Lliure 
756 Model de transformació digital per a empreses del sector turístic. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
757 Model de transformació digital per a empreses de retail Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
758 Model de transformació digital per a empreses industrials. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
759 Transformació d?empresa a model exponencial Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
760 Necessitats i usos d?eines digitals per a la millor qualitat de vida de la gent gran Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
755 Adding IMAGES / VIDEOS to 360 panoramas. Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/07/2019  Lliure 
754 Disseny d'APP de serveis mòbils per plataforma informativa digital Carles Martin Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 26/07/2019  Lliure 
749 Comparing Quantum Computation to Classical Machine Learning and Computation in the Brain Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
746 Controllability of Non-linear Dynamical Systems and Brain Networks Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
747 Applying Theories of Consciousness to Whole-Brain Models Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
748 How the Brain Learns Models of the World Using Neuronal Variability Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
745 Computing the Complexity of Consciousness in Biology and AI Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 17/06/2019  Lliure 
740 Virtualització del sintetitzador analògic RSF Kobol Perfecto Herrera y Ángel Faraldo Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 31/05/2019  Lliure 
741 Webcam-based teachers' eye tracking during collaborative learning sessions Ishari Amarasinghe, Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 31/05/2019  Assignat 
736 Probabilistic Amplitude Shaping for 5G Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
737 Exterior Algebra: A New Representation for Electromagnetic Fields Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
734 Automatic Generation of Empirical Studies for NLP Projects juan.soler@upf.edu Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/11/2018  Lliure 
725 From Motivation to the Brain Structure of Movement on EEG Ignasi Cos (ignasi.cos@upf.edu) / Matthieu Gilson (mathieu.gilson@upf.edu) Grup de Recerca en Neurociència Computacional (CNS) 28/09/2018  Lliure 
726 Analysing the Structure of Locomotion by Reinforcement Learning Ignasi Cos (ignasi.cos@upf.edu) Grup de Recerca en Neurociència Computacional (CNS) 28/09/2018  Lliure 
670 Multimodal fusion of video signals for remote evaluation of emotional/cognitive processing Federico Sukno, Alex Pereda Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 24/07/2018  Lliure 
718 Use of CoAP and MQTT in Wireless Sensor Networks Toni Adame Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
719 Dynamic auto-configuration of WSNs based on data analysis Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
669 Lip Reading for User Authentification Adriana Fernández, Federico Sukno Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 17/07/2018  Lliure 
717 Extending KOLUMBA Accessible e-mail Client Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 16/07/2018  Lliure 
712 Mining Zenodo with Dr Inventor Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 03/07/2018  Lliure 
713 Semantic Indexing and Discovery of Software Artefacts in Zenodo using Natural Language Processing Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 03/07/2018  Lliure 
708 Data Sciences project in Cultural Heritage: Tracking the Flow of Historical Artifacts using Wikidata (Wikipedia) Diego Saez-Trumper Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 27/06/2018  Lliure 
709 Connecting the Semantic Web and Jupyter Notebooks: Building an Open-Source and user friendly Python library for semantic queries (SPARQL) in Wikidata (Wikipedia) Diego Saez-Trumper Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 27/06/2018  Lliure 
710 Your Language, My Language, Our Language: Studying International Auxiliary Languages in Wikipedia with Data Science. Diego Saez-Trumper Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 27/06/2018  Lliure 
711 A Machine Learning Project for multilingualism: Aligning Wikitext Across Languages (Wikipedia) Diego Sáez Trumper Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 27/06/2018  Lliure 
706 WIFI 7 throughput throughput Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 20/06/2018  Lliure 
700 Criptografia amb SNARKs Zaira Pindado Wireless Communications (WiCom) 08/06/2018  Assignat 
696 Estudio de discriminación por género, origen nacional, o racial en datos provenientes de justicia y educación Carlos Castillo (carlos.castillo@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 01/06/2018  Lliure 
697 Creación de módulos de software para analizar medios sociales durante emergencias y desastres Carlos Castillo (carlos.castillo@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 01/06/2018  Lliure 
690 Virtual and augmented reality platform for left atrial appendage occlusion device implantation Oscar Camara, Jordi Mill, Mario Ceresa Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 30/05/2018  Lliure 
685 Windows Rootkit Detection through Virtual Machine Introspection Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Lliure 
686 Misusing Bitcoin for Botnet Command & Control Communications Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Assignat 
681 Development of user interface for a web platform for anatomical and electrophysiological cardiac data processing and visualization Oscar Camara, Etelvino Silva Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 15/12/2017  Lliure 
679 Proyecto Actos. Proyecto de detección de actos, congresos y actividades Carles Martin Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 21/09/2017  Lliure 
680 Proyecto Yetz. Detección de noticias de actualidad Carles Martín Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 21/09/2017  Lliure 
676 Several projects on Text Mining Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 20/09/2017  Lliure 
672 (In)justicia algorítmica Carlos Castillo Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 05/07/2017  Lliure 
671 Medios sociales y desastres naturales Carlos Castillo Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 05/07/2017  Lliure 
657 Aprenentatge sensorimotor d'affordances amb Xarxes de Computacio TensorFlow aplicat a crear agents artificials per jocs d'ordinador. Marti Sanchez-Fibla Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) 15/05/2017  Lliure 
639 Big data analytics in cardiac imaging - A collaboration with the UK Biobank Karim Lekadir, Miguel-Angel Gonzalez Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 02/05/2017  Lliure 
630 Planning for video-games using simulators Hector Geffner ; Guillem Frances. Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (AI) 08/02/2017  Lliure 
618 A Computational Approach to Exploring Novelty, Diversity and Collaboration in Scientific Papers Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 21/09/2016  Assignat 
617 Towards a more precise navigation: Sensor fusion and integration. Marc Morenza and Víctor Casamayor Grup de Recerca Ubica lab (Ubiquitous Computing Applications Laboratory) 21/09/2016  Lliure 
613 Ray tracing with JavaScript for WebGL Studio Ricardo Marques and Javi Angenjo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI) 26/07/2016  Lliure 
609 Sistema de etiquetado de páginas web Carles Martín Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 11/06/2016  Lliure 
603 Open biomedical data middleware platform Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
604 Open biomedical cloud orchestrator Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
605 Development of a web base medical image tool Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
591 Desarrollo de un recomendador musical capaz de explicar el porqué de sus recomendaciones Luis Espinosa-Anke, Sergio Oramas Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 09/05/2016  Lliure 
590 Extracción de la 'Ciencia' de los Artículos Científicos Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 06/05/2016  Lliure 
588 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 05/05/2016  Lliure 
587 Programari per l'autogestió en el consum de productes agroalimentaris en el marc de l'Economia Social i Solidària (PACA) Dolors Sala i Ricard Espelt Dolors Sala 05/04/2016  Lliure 
584 Machine learning models for wireless networks optimization: multiple topics available Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 30/10/2015  Lliure 
579 An infrastructure for devising and carrying out automating listening tests, surveys and experiments for evaluating music systems Perfecto Herrera (perfecto.herrera@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 16/10/2015  Lliure 
576 Machine Learning y Seguridad Rafael Ramírez / Vanesa Daza Wireless Communications (WiCom) 25/07/2015  Lliure 
575 Implementation and Analysis of Software Unclonable Functions Vanesa Daza - Matteo Signorini Wireless Communications (WiCom) 24/07/2015  Lliure 
570 Criptografía i Seguretat Vanesa Daza Wireless Communications (WiCom) 27/06/2015  Lliure 
560 Good News Bad News: Identificación de sentimientos en titulares de noticias Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 19/06/2015  Lliure 
557 3D Modelling of the Femur from 2D X-rays Miguel Angel Gonzales Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 18/06/2015  Lliure 
551 Online 3D Modelling of the Femur Miguel Angel Gonzales Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 16/06/2015  Lliure 
528 Deforming 3D pre-operative vascular structures for intra-intervention through projective tensor fields registration Chong Zhang, Miguel Ángel Gonzalez-Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 25/05/2015  Lliure 
529 Generation of virtual 2D images of anatomic structures from 3D pre-operative data Chong Zhang, Miguel Ángel Gonzalez-Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 25/05/2015  Lliure 
530 Beat Frangi filter: Learning feature descriptors for matching 3D tubular like structures Chong Zhang, Miguel Ángel Gonzalez-Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 25/05/2015  Lliure 
517 Image processing techniques to obtain symbolic representations of Atari games Anders Jonsson/Vicenç Gómez/Gloria Haro Grup de Recerca en Processament d`Imatge (GPI) 15/05/2015  Lliure 
513 Computational models of brain development in infants with Intra-Uterine Growth Restriction (IUGR) Oscar Camara, Mireia Alenyà Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 14/05/2015  Lliure 
499 Applying Artificial Intelligence techniques to optimize group formation for effective learning Co-direcció AI (Anders Jonsson) - GTI (Davinia Hernández-Leo) Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (AI) 11/05/2015  Lliure 
487 Interfíci d'usuari per a una aplicació de sintetitzaciò de la informació en blogs i forums en línia. David Nettleton (david.nettleton@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 05/05/2015  Lliure 
490 Are you joking? Detección de humor en redes sociales Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 05/05/2015  Lliure 
484 Càlcul de la qualitat visual en un recinte Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/04/2015  Lliure 
478 Desenvolupament d'eines de monitorització de processos Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 29/04/2015  Lliure 
471 Interficie d'usuari per a una aplicació de privadesa de dades en xarxes socials en-línia David Nettleton (david.nettleton@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 28/04/2015  Lliure 
467 Creating a NS-3 module for Collision-free MAC protocols in WLANs. Boris Bellalta, Luis Sanabria-Russo Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 27/04/2015  Lliure 
466 Web-based Wireless Sensor Network Platform Toni Adame, Albert Bel Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 23/12/2014  Assignat 
461 Outdoor WSNs: propagation characterization and node localization Toni Adame, Albert Bel Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 28/11/2014  Assignat 
429 Cardiac Segmentation on DE-MRI with deep learning-based tools Lluís Serra (Adas3D), Xavier Planes (Adas3D), Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/07/2014  Lliure 
426 Agregando Semántica a las Publicaciones Científicas / Enriching Scientific Publications with Semantics Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 08/07/2014  Lliure 
428 Simplificando Textos en Catalán Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 08/07/2014  Lliure 
400 Image processing techniques to obtain symbolic representations of Atari games Anders Jonsson/Vicenç Gómez/Gloria Haro Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (AI) 13/05/2014  Lliure 
383 Open platform EdX (beca) M. Oliver Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 05/03/2014  Lliure 
380 Implementació d'un Enhanced Gateway per a WSNs Boris Bellalta, Simon Oechsner, Gabriel Martins Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 19/11/2013  Assignat 
378 Síntesi de la veu cantada aplicada al cant coral Jordi Bonada (jordi.bonada@upf.edu), Emilia Gómez (emilia.gomez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/10/2013  Lliure 
366 Desarrollo de un Sistema de Control de Comportamiento Animal Ernest Montbrió (CNS, UPF), Jaime de la Rocha (IDIBAPS, Hospital Clínic) Grup de Recerca en Neurociència Computacional (CNS) 27/06/2013  Lliure 
361 Anti-Collision protocols: bringing collision-free operation to RFID networks. Luis Sanabria-Russo, Jaume Barceló, Joan Melià Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 26/06/2013  Assignat 
357 Software-based Networking Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 15/06/2013  Assignat 
249 Neuromarketing Rafael Ramirez (rafael.ramirez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 24/05/2013  Lliure 
250 Robots y programación de sistemas inteligentes Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 24/05/2013  Lliure 
225 Controlar el ordenador con la mente: Interfaz Cerebro-Ordenador Rafael Ramirez (rafael.ramirez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
223 Aprender a leer la mente: Decodificación de estados cognitivos Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
224 Models d?interpretació expressiva Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
338 MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL D'UN SENSOR DE TEMPERATURA EN UN SISTEMA ENCASTAT UTILITZANT EL PROTOCOL "ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA)" Boris Bellalta, Pancraç Villalonga (extern) Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 07/05/2013  Lliure 
782 Segmentation and morphological analysis of fetal and neonatal brains in normal and abnormal infants Oscar Camara, Mireia Alenyà, Gemma Piella, Miguel Ángel González Ballester Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 00/00/0000  Lliure 
692 Machine learning tools for risk prediction of thrombus formation and occluder device selection in left atrial appendages Oscar Camara, Jordi Mill, Xabier Morales Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 00/00/0000  Lliure