Treballs Fi de Grau per a l'Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, curs 2029-20
(Ordenats per data d'introducció)

Núm Títol Director Grup Data introducció Estat
765 Real-time 3D Movement analysis with Deep Learning on a Single RGB Camera Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 03/10/2019  Lliure 
527 Artificial skin with sensors for surgical robots Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 01/10/2019  Lliure 
666 3D printed robotic arm for image guided interventions Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 01/10/2019  Lliure 
764 Interactive Theme Park Attraction Narcís parés Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 18/09/2019  Lliure 
763 Augmented Reality experience for a Roman virtual heritage site of the city of Barcelona Narcís Parés Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 18/09/2019  Lliure 
761 Extraction of visual features for pitch control in a football match Luis Ferraz (Empresa Optima Sports Systems) i Xavier Binefa Es un projecte d`empresa Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 02/09/2019  Lliure 
762 Python open-source data structure for event data. Luis Ferraz (Optimas Sports Systems) and Xavier Binefa Es un projecte d`empresa Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 02/09/2019  Lliure 
756 Model de transformació digital per a empreses del sector turístic. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
757 Model de transformació digital per a empreses de retail Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
758 Model de transformació digital per a empreses industrials. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
759 Transformació d?empresa a model exponencial Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
760 Necessitats i usos d?eines digitals per a la millor qualitat de vida de la gent gran Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
755 Adding IMAGES / VIDEOS to 360 panoramas. Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/07/2019  Lliure 
749 Comparing Quantum Computation to Classical Machine Learning and Computation in the Brain Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
746 Controllability of Non-linear Dynamical Systems and Brain Networks Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
747 Applying Theories of Consciousness to Whole-Brain Models Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
748 How the Brain Learns Models of the World Using Neuronal Variability Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
745 Computing the Complexity of Consciousness in Biology and AI Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 17/06/2019  Lliure 
743 Methods to reconstruct microwave imaging for colorectal cancer detection Judit Chamorro Servent Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 07/06/2019  Lliure 
740 Virtualització del sintetitzador analògic RSF Kobol Perfecto Herrera y Ángel Faraldo Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 31/05/2019  Lliure 
741 Webcam-based teachers' eye tracking during collaborative learning sessions Ishari Amarasinghe, Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 31/05/2019  Lliure 
318 Desenvolupament del pla de negoci d'una APPS o servei WEB Jordi Bosch i Garcia Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 25/05/2019  Lliure 
388 Pla de Negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 25/05/2019  Lliure 
390 Desenvolupar el pla de negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 25/05/2019  Lliure 
698 Desenvolupament del pla de negoci d'una APP o servei DIGITAL JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 25/05/2019  Lliure 
736 Probabilistic Amplitude Shaping for 5G Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
737 Exterior Algebra: A New Representation for Electromagnetic Fields Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
734 Automatic Generation of Empirical Studies for NLP Projects juan.soler@upf.edu Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/11/2018  Lliure 
729 Malware i sistemes d'espionatge Xavier Salleras Wireless Communications (WiCom) 07/11/2018  Assignat 
670 Multimodal fusion of video signals for remote evaluation of emotional/cognitive processing Federico Sukno, Alex Pereda Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 24/07/2018  Lliure 
669 Lip Reading for User Authentification Adriana Fernández, Federico Sukno Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 17/07/2018  Lliure 
526 Simulating human future Mario Ceresa (mario.ceresa@upf.edu) Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 16/07/2018  Lliure 
717 Extending KOLUMBA Accessible e-mail Client Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 16/07/2018  Lliure 
712 Mining Zenodo with Dr Inventor Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 03/07/2018  Lliure 
706 Comparative Analysis of IEEE 802.11n, 802.11ac and 802.11ax WLANs throughput Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 20/06/2018  Lliure 
700 Criptografia amb SNARKs Zaira Pindado Wireless Communications (WiCom) 08/06/2018  Assignat 
699 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 01/06/2018  Lliure 
690 Virtual reality platform for left atrial appendage occlusion device implantation Oscar Camara, Andy Olivares, Mario Ceresa Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 30/05/2018  Lliure 
692 Machine learning tools for risk prediction of thrombus formation in left atrial appendages Andy Olivares, Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 30/05/2018  Lliure 
681 Development of the user interface for a web platform for clinical data visualization Carlos Yagüe Méndez, Óscar Cámara, Sergio Sánchez Martínez Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 15/12/2017  Lliure 
682 Web-based data visualization and machine learning from echocardiographic Doppler flows to predict perinatal mortality Carlos Yägue Méndez, Óscar Cámara, Sergio Sánchez Martínez Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 15/12/2017  Lliure 
677 Semantic Web Audio Alfonso Perez Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 20/09/2017  Lliure 
676 Several projects on Text Mining Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 20/09/2017  Lliure 
673 Enhanced Music Mixer based on Mobile Device Sensors Alfonso Perez Carrillo. alfonso.perez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 25/07/2017  Lliure 
631 Visual analytics of clinical studies with >1000 patients Sergio Sánchez Martínez, Carlos Yagüe Méndez Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 28/02/2017  Lliure 
617 Towards a more precise navigation: Sensor fusion and integration. Marc Morenza and Víctor Casamayor Grup de Recerca Ubica lab (Ubiquitous Computing Applications Laboratory) 21/09/2016  Lliure 
613 Ray tracing with JavaScript for WebGL Studio Ricardo Marques and Javi Angenjo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI) 26/07/2016  Lliure 
600 Open biomedical data middleware platform Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 08/06/2016  Lliure 
601 Open biomedical cloud orchestrator Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 08/06/2016  Lliure 
602 Development of a web base medical image tool Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 08/06/2016  Lliure 
603 Open biomedical data middleware platform Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
604 Open biomedical cloud orchestrator Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
605 Development of a web base medical image tool Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
588 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 05/05/2016  Lliure 
587 Programari per l'autogestió en el consum de productes agroalimentaris en el marc de l'Economia Social i Solidària (PACA) Dolors Sala i Ricard Espelt Dolors Sala 05/04/2016  Lliure 
584 Machine learning models for wireless networks optimization: multiple topics available Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 30/10/2015  Lliure 
580 Non-invasive prediction of intubation difficulties in general anesthesia Jordi Bonada, Merlijn Blaauw (jordi.bonada@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 22/10/2015  Lliure 
579 An infrastructure for devising and carrying out automating listening tests, surveys and experiments for evaluating music systems Perfecto Herrera (perfecto.herrera@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 16/10/2015  Lliure 
577 Evaluation of crowdsensing application frameworks Maddalena Nurchis Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 30/07/2015  Lliure 
578 Development of a crowdsensing application for mobile phones Maddalena Nurchis Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 30/07/2015  Lliure 
566 Recommendation system focused on Wireless Sensor Networks Gabriel Martins Dias, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 24/06/2015  Lliure 
567 Develop an app to recommend which Bicing station will have bicycles and slots in the future Gabriel Martins Dias, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 24/06/2015  Assignat 
568 Make predictions about the number of bicycles on a Bicing station in the future Gabriel Martins Dias, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 24/06/2015  Lliure 
557 3D Modelling of the Femur from 2D X-rays Miguel Angel Gonzales Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 18/06/2015  Lliure 
517 Image processing techniques to obtain symbolic representations of Atari games Anders Jonsson/Vicenç Gómez/Gloria Haro Grup de Recerca en Processament d`Imatge (GPI) 15/05/2015  Lliure 
514 Visualization and simulations with computational cardiac models in an immersive virtual reality environment Pedro Omedas, Paul Verschure, Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 15/05/2015  Lliure 
512 Simulation of Alzheimer's Disease effects on brain structures with a phenomenological model for guiding label fusion segmentation techniques Oscar Camara, Gerard Sanroma, Miguel Ángel González Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 14/05/2015  Lliure 
513 Computational models of brain development in infants with Intra-Uterine Growth Restriction (IUGR) Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 14/05/2015  Lliure 
510 Automatic Characterization of Alzheimer's Disease from Magnetic Resonance Images of the Human Brain Miguel Ángel González, Oscar Camara Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 13/05/2015  Lliure 
511 Real-Time Microwave Imaging Device for Endoscopic Explorations and Interventions Marta Guardiola, Oscar Camara, Miguel Ángel González Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 13/05/2015  Lliure 
487 Interfíci d'usuari per a una aplicació de sintetitzaciò de la informació en blogs i forums en línia. David Nettleton (david.nettleton@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 05/05/2015  Lliure 
461 Outdoor WSNs: propagation characterization and node localization Toni Adame, Albert Bel Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 28/11/2014  Assignat 
429 Cardiac Segmentation on DE-MRI Lluís Serra, Xavier Planes, Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/07/2014  Lliure 
430 Tissue Characterization on DE-MRI Lluís Serra, Xavier Planes, Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/07/2014  Lliure 
400 Image processing techniques to obtain symbolic representations of Atari games Anders Jonsson/Vicenç Gómez/Gloria Haro Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (AI) 13/05/2014  Lliure 
391 Nonlinear time series analysis - Development of new techniques and application to neuronal signals Ralph Gregor Andrzejak Ralph Andrzejak / Nonlinear Time Series Analysis (NTSA) 22/04/2014  Lliure 
384 WSN Dashboard Gabriel Martins-Dias, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 07/03/2014  Lliure 
385 Data mining for WSNs Gabriel Martins-Dias, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 07/03/2014  Lliure 
383 Open platform EdX (beca) M. Oliver Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 05/03/2014  Lliure 
380 Implementació d'un Enhanced Gateway per a WSNs Boris Bellalta, Simon Oechsner, Gabriel Martins Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 19/11/2013  Assignat 
378 Síntesi de la veu cantada aplicada al cant coral Jordi Bonada (jordi.bonada@upf.edu), Emilia Gómez (emilia.gomez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/10/2013  Lliure 
371 Higher Order Ambisonics: theory and practice Daniel Arteaga and Davide Scaini Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 03/07/2013  Assignat 
366 Desarrollo de un Sistema de Control de Comportamiento Animal Ernest Montbrió (CNS, UPF), Jaime de la Rocha (IDIBAPS, Hospital Clínic) Grup de Recerca en Neurociència Computacional (CNS) 27/06/2013  Lliure 
361 Anti-Collision protocols: bringing collision-free operation to RFID networks. Luis Sanabria-Russo, Jaume Barceló, Joan Melià Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 26/06/2013  Assignat 
357 Software-based Networking Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 15/06/2013  Assignat 
249 Neuromarketing Rafael Ramirez (rafael.ramirez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 24/05/2013  Lliure 
250 Robots y programación de sistemas inteligentes Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 24/05/2013  Lliure 
343 Implementación y evaluación del algoritmo de loudness EBU-R128 en una librería abierta de cálculo de descriptores de audio y música (essentia) Perfecto Herrera (perfecto.herrera@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 21/05/2013  Lliure 
225 Controlar el ordenador con la mente: Interfaz Cerebro-Ordenador Rafael Ramirez (rafael.ramirez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
224 Models d?interpretació expressiva Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
338 MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL D'UN SENSOR DE TEMPERATURA EN UN SISTEMA ENCASTAT UTILITZANT EL PROTOCOL "ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA)" Boris Bellalta, Pancraç Villalonga (extern) Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 07/05/2013  Lliure 
334 Juga a amb les paraules de la ciència: aplicacions interactives per reforçar el vocabulari acadèmic en català-castellà-anglès Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 02/05/2013  Lliure 
332 Desenvolupament d'un sistema multi-sensor per realitzar mesures en temps real de moviment i ambientals Boris Bellalta, Pancraç Villalonga (Extern) Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 29/04/2013  Lliure 
330 Desenvolupament d'un assistent virtual per a Smartphones controlat amb la veu Horacio Saigon, Emilia Gomez, Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 25/04/2013  Assignat 
329 Desenvolupament d'un assistent virtual per a Smartphones controlat amb la veu Horacio Saggion, Emilia Gomez, Boris Bellalta Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 24/04/2013  Assignat 
241 Nonlinear Signal Analysis - Testing a new approach to detect non-random structures in experimental signals Prof. Dr. Ralph Gregor Andrzejak Ralph Andrzejak / Nonlinear Time Series Analysis (NTSA) 22/05/2012  Lliure 
381 "Creando la banda sonora de tu vida" - aplicación web e intervención con enfermos de Alzheimer Emilia Gómez (emilia.gomez@upf.edu) y Perfecto Herrera (perfecto.herrera@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 00/00/0000  Lliure