Treballs Fi de Grau per a l'Enginyeria Telemàtica / Xarxes de Telecomunicació, curs 2021-22
(Ordenats per data d'introducció)

Núm Títol Director Grup Data introducció Estat
822 A case study of community analytics Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 19/07/2021  Lliure 
808 Design and development of mini-games or narrative scripts embedded in social media Davinia Hernández-Leo, Emily Theophilou, René Lobo, Roberto Sánchez Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 13/07/2021  Lliure 
885 Software for Jigsaw Collaboration Ishari Amarasinghe Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 13/07/2021  Lliure 
886 Augmented Assessment Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 13/07/2021  Lliure 
875 Soluciones Maker en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Patricia santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 07/07/2021  Lliure 
874 Deep learning for non-contact remote physiological sensing Joaquim Comas Martínez; Federico Sukno Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 22/06/2021  Lliure 
872 Ciencia Ciudadana, Ciencia de datos y Educación: aplicación de técnicas de extracción y análisis de datos para entender mejor la práctica de la Ciencia Ciudadana Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 11/06/2021  Lliure 
864 Developmental models of speech perception Núria Sebastián Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP) 28/05/2021  Lliure 
865 Audio-visual congruency perception effect on cortical entrainment to speech Núria Sebastián Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP) 28/05/2021  Lliure 
846 X-PCI vessel quantification and visualisation Bart Bijnens, Patricia Garcia Cañadilla Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/05/2021  Lliure 
848 Visualisation & analysis tools for X-PCI data Bart Bijnens Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/05/2021  Lliure 
838 Optimització dels paràmetres d'accés al medi de LoRa Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 07/05/2021  Assignat 
318 Desenvolupament del pla de negoci d'una APPS o servei WEB.. Jordi Bosch i Garcia. Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 07/05/2021  Lliure 
390 Desenvolupar el pla de negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 07/05/2021  Lliure 
698 Desenvolupament del pla de negoci d'una APP o servei DIGITAL JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 07/05/2021  Lliure 
834 Towards Autonomy For Indoor Drones Utilizing AI Abdussalam alajami, abdussalam.alajami@upf.edu Grup de Recerca Ubica lab (Ubiquitous Computing Applications Laboratory) 06/05/2021  Lliure 
835 Map construction in collaborative robots Abdussalam Alajami ,abdussalam.alajami@upf.edu Grup de Recerca Ubica lab (Ubiquitous Computing Applications Laboratory) 06/05/2021  Lliure 
836 Development of a monitoring tool based on electrical impedance for a new cardiac arrhythmias ablation system using Irreversible Electroporation Tomás García-Sanchez, Antoni Ivorra Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (Biomedical Electronics Research Group) 06/05/2021  Lliure 
388 Pla de Negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/05/2021  Lliure 
831 The influence of data on deep learning music source separation Marius Miron Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 05/05/2021  Lliure 
589 Predicting monkey's decisions using neuronal recordings Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 05/05/2021  Lliure 
772 Parallel and sequential computation in neuronal networks Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 05/05/2021  Lliure 
827 Blockchain applications (scholarships available) Miquel Oliver/Fabio della Valle Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 04/05/2021  Lliure 
826 Decision making in cell phone apps Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 04/05/2021  Lliure 
819 WIFI and Machine Learning: NS3 + AI/ML Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/08/2020  Lliure 
817 Criptografia aplicada / Ciberseguretat Xavier Salleras Wireless Communications (WiCom) 02/08/2020  Assignat 
816 Speech Technologies 2.0 Mónica Domínguez Bajo Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/07/2020  Lliure 
815 Desarrollar una app que permita recoger evidencias sobre la aplicación del Design Thinking en el Aula Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Assignat 
814 Extensión de plataforma educativa de proyectos de aprendizaje Maker Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu), Nicolas Gutierrez () Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Assignat 
807 Implementació i Testeig d'un generador de Tràfic de xarxa per tasques de monitorització Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 28/06/2020  Assignat 
796 Avaluació automàtica d'interpretacions musicals en l'ámbit de l'educació Xavier Serra Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 09/06/2020  Assignat 
797 Sistema de detecció de Fakenews Carles Martin Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 09/06/2020  Lliure 
791 Optimització d'una xarxa de sensors mitjançant Machine Learning i Anàlisi de Dades Albert Bel, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
792 Avaluació del funcionament de TSCH en entorns d'Indústria 4.0 Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
793 Connexió de Wireless Sensor Networks (WSNs) amb Sentilo mitjançant un Border Router Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
699 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 27/05/2020  Lliure 
766 [ITU-T initiative on students projects] Study the application of Machine Learning to future networks including 5G. Francesc Wilhelmi and Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 03/10/2019  Lliure 
764 Interactive Theme Park Attraction Narcís parés Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 18/09/2019  Lliure 
755 Adding IMAGES / VIDEOS to 360 panoramas. Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/07/2019  Lliure 
754 Disseny d'APP de serveis mòbils per plataforma informativa digital Carles Martin Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 26/07/2019  Lliure 
749 Comparing Quantum Computation to Classical Machine Learning and Computation in the Brain Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
746 Controllability of Non-linear Dynamical Systems and Brain Networks Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
747 Applying Theories of Consciousness to Whole-Brain Models Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
748 How the Brain Learns Models of the World Using Neuronal Variability Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
745 Computing the Complexity of Consciousness in Biology and AI Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 17/06/2019  Lliure 
740 Virtualització del sintetitzador analògic RSF Kobol Perfecto Herrera y Ángel Faraldo Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 31/05/2019  Lliure 
736 Probabilistic Amplitude Shaping for 5G Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
737 Exterior Algebra: A New Representation for Electromagnetic Fields Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
734 Automatic Generation of Empirical Studies for NLP Projects juan.soler@upf.edu Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/11/2018  Lliure 
718 Use of CoAP and MQTT in Wireless Sensor Networks Toni Adame Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
719 Dynamic auto-configuration of WSNs based on data analysis Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
717 Extending KOLUMBA Accessible e-mail Client Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 16/07/2018  Lliure 
706 WIFI 7 throughput throughput Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 20/06/2018  Lliure 
700 Criptografia amb SNARKs Zaira Pindado Wireless Communications (WiCom) 08/06/2018  Assignat 
690 Virtual and augmented reality platform for left atrial appendage occlusion device implantation Oscar Camara, Jordi Mill, Mario Ceresa Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 30/05/2018  Lliure 
685 Windows Rootkit Detection through Virtual Machine Introspection Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Lliure 
686 Misusing Bitcoin for Botnet Command & Control Communications Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Assignat 
657 Aprenentatge sensorimotor d'affordances amb Xarxes de Computacio TensorFlow aplicat a crear agents artificials per jocs d'ordinador. Marti Sanchez-Fibla Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) 15/05/2017  Lliure 
692 Machine learning tools for risk prediction of thrombus formation and occluder device selection in left atrial appendages Oscar Camara, Jordi Mill, Xabier Morales Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 00/00/0000  Lliure