Treballs Fi de Grau per a l'Enginyeria Telemàtica / Xarxes de Telecomunicació, curs 2020-21
(Ordenats per data d'introducció)

Núm Títol Director Grup Data introducció Estat
819 WIFI and Machine Learning: NS3 + AI/ML Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/08/2020  Lliure 
817 Criptografia aplicada / Ciberseguretat Xavier Salleras Wireless Communications (WiCom) 02/08/2020  Assignat 
816 Speech Technologies 2.0 Mónica Domínguez Bajo Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/07/2020  Lliure 
811 Extracción y análisis de datos de la red social twitter sobre participación ciudadana y STEM Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
815 Desarrollar una app que permita recoger evidencias sobre la aplicación del Design Thinking en el Aula Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
814 Extensión de plataforma educativa de proyectos de aprendizaje Maker Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu), Nicolas Gutierrez () Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
812 Diseño y desarrollo de un aplicativo de geolocalización de proyectos de ciencia ciudadana Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
813 Extracción y visualización de datos de la plataforma española de ciencia ciudadana Patricia Santos (patricia.santos@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 21/07/2020  Lliure 
808 Design and development of mini-games embedded in social media Davinia Hernández-Leo, Emily Theophilou, René Lobo, Pablo Abenia Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 29/06/2020  Lliure 
809 Data visualization of students feedback about learning activities Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 29/06/2020  Lliure 
807 Implementació i Testeig d'un generador de Tràfic de xarxa per tasques de monitorització Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 28/06/2020  Assignat 
796 Avaluació automàtica d'interpretacions musicals en l'ámbit de l'educació Xavier Serra Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 09/06/2020  Lliure 
797 Sistema de detecció de Fakenews Carles Martin Badell Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 09/06/2020  Lliure 
318 Desenvolupament del pla de negoci d'una APPS o servei WEB.. Jordi Bosch i Garcia. Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 06/06/2020  Lliure 
388 Pla de Negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
390 Desenvolupar el pla de negoci d'una APP JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
698 Desenvolupament del pla de negoci d'una APP o servei DIGITAL JORDI BOSCH Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 06/06/2020  Lliure 
791 Optimització d'una xarxa de sensors mitjançant Machine Learning i Anàlisi de Dades Albert Bel, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
792 Avaluació del funcionament de TSCH en entorns d'Indústria 4.0 Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
793 Connexió de Wireless Sensor Networks (WSNs) amb Sentilo mitjançant un Border Router Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 04/06/2020  Assignat 
790 Deep learning for predicting intracranial pressure Amelia Jiménez, Gemma Piella Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 01/06/2020  Lliure 
772 Parallel and sequential computation in neuronal networks Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 28/05/2020  Lliure 
699 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 27/05/2020  Lliure 
702 How human decisions integrate perceptual information in correlated sensory stream Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 12/05/2020  Lliure 
589 Predicting monkey's decisions using neuronal recordings Rubén Moreno Bote Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 05/05/2020  Lliure 
766 [ITU-T initiative on students projects] Study the application of Machine Learning to future networks including 5G. Francesc Wilhelmi and Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 03/10/2019  Lliure 
764 Interactive Theme Park Attraction Narcís parés Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 18/09/2019  Lliure 
756 Model de transformació digital per a empreses del sector turístic. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
757 Model de transformació digital per a empreses de retail Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
758 Model de transformació digital per a empreses industrials. Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
759 Transformació d?empresa a model exponencial Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Lliure 
760 Necessitats i usos d?eines digitals per a la millor qualitat de vida de la gent gran Carles Fradera Riera Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 28/08/2019  Assignat 
755 Adding IMAGES / VIDEOS to 360 panoramas. Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/07/2019  Lliure 
754 Disseny d'APP de serveis mòbils per plataforma informativa digital Carles Martin Badell Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 26/07/2019  Lliure 
749 Comparing Quantum Computation to Classical Machine Learning and Computation in the Brain Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
746 Controllability of Non-linear Dynamical Systems and Brain Networks Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
747 Applying Theories of Consciousness to Whole-Brain Models Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
748 How the Brain Learns Models of the World Using Neuronal Variability Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 23/06/2019  Lliure 
745 Computing the Complexity of Consciousness in Biology and AI Xerxes D. Arsiwalla Brain, Consciousness & Intelligent Systems Research 17/06/2019  Lliure 
740 Virtualització del sintetitzador analògic RSF Kobol Perfecto Herrera y Ángel Faraldo Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 31/05/2019  Lliure 
741 Webcam-based teachers' eye tracking during collaborative learning sessions Ishari Amarasinghe, Davinia Hernández-Leo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l`Educació (TIDE) 31/05/2019  Assignat 
736 Probabilistic Amplitude Shaping for 5G Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
737 Exterior Algebra: A New Representation for Electromagnetic Fields Josep Font-Segura, Alfonso Martinez Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació 22/05/2019  Lliure 
734 Automatic Generation of Empirical Studies for NLP Projects juan.soler@upf.edu Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 29/11/2018  Lliure 
718 Use of CoAP and MQTT in Wireless Sensor Networks Toni Adame Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
719 Dynamic auto-configuration of WSNs based on data analysis Toni Adame, Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 19/07/2018  Assignat 
669 Lip Reading for User Authentification Adriana Fernández, Federico Sukno Grup de Recerca en Tecnologies Cognitives per a Multimedia (CMTech) 17/07/2018  Lliure 
717 Extending KOLUMBA Accessible e-mail Client Horacio Saggion Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) 16/07/2018  Lliure 
706 WIFI 7 throughput throughput Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 20/06/2018  Lliure 
700 Criptografia amb SNARKs Zaira Pindado Wireless Communications (WiCom) 08/06/2018  Assignat 
690 Virtual and augmented reality platform for left atrial appendage occlusion device implantation Oscar Camara, Jordi Mill, Mario Ceresa Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 30/05/2018  Lliure 
685 Windows Rootkit Detection through Virtual Machine Introspection Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Lliure 
686 Misusing Bitcoin for Botnet Command & Control Communications Federico Franzoni Wireless Communications (WiCom) 13/03/2018  Assignat 
657 Aprenentatge sensorimotor d'affordances amb Xarxes de Computacio TensorFlow aplicat a crear agents artificials per jocs d'ordinador. Marti Sanchez-Fibla Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) 15/05/2017  Lliure 
617 Towards a more precise navigation: Sensor fusion and integration. Marc Morenza and Víctor Casamayor Grup de Recerca Ubica lab (Ubiquitous Computing Applications Laboratory) 21/09/2016  Lliure 
613 Ray tracing with JavaScript for WebGL Studio Ricardo Marques and Javi Angenjo Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI) 26/07/2016  Lliure 
603 Open biomedical data middleware platform Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
604 Open biomedical cloud orchestrator Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
605 Development of a web base medical image tool Carlos Yagüe (carlos.yague@upf.edu) Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 08/06/2016  Lliure 
588 Pla d'Empresa per a una idea de negoci Carles Soler Projectes relacionats amb gestió, empresa i innovació 05/05/2016  Lliure 
587 Programari per l'autogestió en el consum de productes agroalimentaris en el marc de l'Economia Social i Solidària (PACA) Dolors Sala i Ricard Espelt Dolors Sala 05/04/2016  Lliure 
583 Next-Generation WLANs: Multiple specific topics available Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 30/10/2015  Lliure 
584 Machine learning models for wireless networks optimization: multiple topics available Boris Bellalta Grup de Recerca Wireless Networking (Boris Bellalta) 30/10/2015  Lliure 
579 An infrastructure for devising and carrying out automating listening tests, surveys and experiments for evaluating music systems Perfecto Herrera (perfecto.herrera@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 16/10/2015  Lliure 
576 Machine Learning y Seguridad Rafael Ramírez / Vanesa Daza Wireless Communications (WiCom) 25/07/2015  Lliure 
575 Implementation and Analysis of Software Unclonable Functions Vanesa Daza - Matteo Signorini Wireless Communications (WiCom) 24/07/2015  Lliure 
570 Criptografía i Seguretat Vanesa Daza Wireless Communications (WiCom) 27/06/2015  Lliure 
529 Generation of virtual 2D images of anatomic structures from 3D pre-operative data Chong Zhang, Miguel Ángel Gonzalez-Ballester Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems(SIMBioSys) 25/05/2015  Lliure 
517 Image processing techniques to obtain symbolic representations of Atari games Anders Jonsson/Vicenç Gómez/Gloria Haro Grup de Recerca en Processament d`Imatge (GPI) 15/05/2015  Lliure 
484 Càlcul de la qualitat visual en un recinte Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 30/04/2015  Lliure 
478 Desenvolupament d'eines de monitorització de processos Francis Casado Altres projectes no inclosos en cap grup de recerca 29/04/2015  Lliure 
471 Interficie d'usuari per a una aplicació de privadesa de dades en xarxes socials en-línia David Nettleton (david.nettleton@upf.edu) Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social (WSSC) 28/04/2015  Lliure 
467 Creating a NS-3 module for Collision-free MAC protocols in WLANs. Boris Bellalta, Luis Sanabria-Russo Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 27/04/2015  Lliure 
466 Web-based Wireless Sensor Network Platform Toni Adame, Albert Bel Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 23/12/2014  Assignat 
461 Outdoor WSNs: propagation characterization and node localization Toni Adame, Albert Bel Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 28/11/2014  Assignat 
456 Disseny d'un algoritme classificador de senyals neurals en malalts epilèptics Adrià Tauste (CNS, UPF), Alessandro Príncipe (IMIM, Hospital del Mar) Grup de Recerca en Neurociència Computacional (CNS) 30/09/2014  Lliure 
429 Cardiac Segmentation on DE-MRI with deep learning-based tools Lluís Serra (Adas3D), Xavier Planes (Adas3D), Oscar Camara Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 11/07/2014  Assignat 
383 Open platform EdX (beca) M. Oliver Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 05/03/2014  Lliure 
380 Implementació d'un Enhanced Gateway per a WSNs Boris Bellalta, Simon Oechsner, Gabriel Martins Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 19/11/2013  Assignat 
378 Síntesi de la veu cantada aplicada al cant coral Jordi Bonada (jordi.bonada@upf.edu), Emilia Gómez (emilia.gomez@upf.edu) Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/10/2013  Lliure 
361 Anti-Collision protocols: bringing collision-free operation to RFID networks. Luis Sanabria-Russo, Jaume Barceló, Joan Melià Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 26/06/2013  Assignat 
357 Software-based Networking Boris Bellalta Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 15/06/2013  Assignat 
223 Aprender a leer la mente: Decodificación de estados cognitivos Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) 15/05/2013  Lliure 
338 MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL D'UN SENSOR DE TEMPERATURA EN UN SISTEMA ENCASTAT UTILITZANT EL PROTOCOL "ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA)" Boris Bellalta, Pancraç Villalonga (extern) Network Technologies and Strategies Research Group (NETS) 07/05/2013  Lliure 
692 Machine learning tools for risk prediction of thrombus formation and occluder device selection in left atrial appendages Oscar Camara, Jordi Mill, Xabier Morales Grup de Recerca PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine) 00/00/0000  Lliure